सोमवार, ११ नोव्हेंबर, २०१३

चिमटा:ऑक्टोबर 2013

माझ्या संकल्पित 250 वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा 19 वा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:ऑक्टोबर 2013

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.
संकल्पित 250 वात्रटिका संग्रहापैकी हा 19 वा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा:ऑक्टोबर 2013
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-10 नोव्हेंबर 2013
साईझ-990के.बी.
पाने-58
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-30 सेकंदशुक्रवार, १ नोव्हेंबर, २०१३

फॆरफटका:सप्टेंबर2013

माझ्या संकल्पित 250 वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा 18 वा वात्रटिकासंग्रह...

फॆरफटका:सप्टेंबर2013

संकल्पित 250 वात्रटिका संग्रहापैकी हा 18 वा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.झुंजार नेता मध्ये लिहित असलेल्या "फेरफटका" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-फॆरफटका:सप्टेंबर2013

वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-29 ऑक्टोबर 2013

साईझ-1100के.बी.
पाने-56
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-30 सेकंद


रविवार, २७ ऑक्टोबर, २०१३

चिमटा:सप्टेंबर२०१३(वात्रटिकासंग्रह)

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला हा सतरावा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:सप्टेंबर२०१३

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.
संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा सतरावा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा:सप्टेंबर२०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-२८ ऑक्टोबर२०१३
साईझ-११००के.बी.
पाने-५६
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-३० सेकंद

 

मंगळवार, १५ ऑक्टोबर, २०१३

फॆरफटका:ऑगस्ट2013

माझ्या संकल्पित 250 वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा सोळावा वात्रटिकासंग्रह...

फॆरफटका:ऑगस्ट2013

संकल्पित 250 वात्रटिका संग्रहापैकी हा सोळावा  वात्रटिका संग्रह.
मी दै.झुंजार नेता  मध्ये लिहित असलेल्या "फेरफटका" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-फॆरफटका:ऑगस्ट२०१३

वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-17सप्टॆंबर 2013

साईझ-950के.बी.
पाने-53
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-30 सेकंद

मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०१३

चिमटा:ऑगस्ट २०१३

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा पंधरावा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:ऑगस्ट २०१३

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा अकरावा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा:ऑगस्ट २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-१७ सप्टेंबर २०१३
साईझ-९८०के.बी.
पाने-५४
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-25 सेकंद


मंगळवार, ३ सप्टेंबर, २०१३

फॆरफटका:जुलै २०१३

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा चौदावा वात्रटिकासंग्रह...

फॆरफटका:जुलै २०१३

संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा चौदावा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.झुंजार नेता  मध्ये लिहित असलेल्या "फेरफटका" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-फॆरफटका:जुलै २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-१५ ऑगस्ट २०१३
साईझ-९५०के.बी.
पाने-५४
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-३० सेकंद


सोमवार, २ सप्टेंबर, २०१३

चिमटा:जुलै २०१३

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा तेरावा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:जुलै २०१३

संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा अकरावा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा:जुलै २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-९ ऑगस्ट २०१३
साईझ-९५०के.बी.
पाने-५४
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-३० सेकंदशुक्रवार, १९ जुलै, २०१३

चिमटा:जून 2013 (वात्रटिकसंग्रह)

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा अकरावा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:जून २०१३

संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा अकरावा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा जून २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-१ जूलै २०१३
साईझ-९५०के.बी.
पाने-५४
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-३० सेकंद

शुक्रवार, १४ जून, २०१३

फेरफटका:मे २०१३

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा दहावा वात्रटिकासंग्रह... 

फेरफटका:मे २०१३ 

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा दहावा वात्रटिका संग्रह. मीदै.झुंजार नेता मध्ये लिहित असलेल्या "फेरफटका" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन ...

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-फेरफटका मे २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
वात्रटिका संग्रह क्रमांक-१०
प्रकाशन दिनांक-१० जून २०१३
साईझ-६२५ के.बी.
पाने-५०
किंमत-विनामूल्य

डाऊनलोड वेळ-२५ सेकंद

शनिवार, ८ जून, २०१३

चिमटा: मे २०१३(वात्रटिकासंग्रह)

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा नववा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:मे २०१३

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा नववा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा मे २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-१ जून २०१३
साईझ-६७५ के.बी.
पाने-५१
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-२० सेकंद

सोमवार, १३ मे, २०१३

फेरफटका:फेब्रुवारी २०१३


माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा आठवा वात्रटिकासंग्रह...

फेरफटका:फेब्रुवारी २०१३

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा आठवा वात्रटिका संग्रह. मी दै.झुंजार नेता मध्ये लिहित असलेल्या "फेरफटका" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन  ...

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-फेरफटका फेब्रुवारी २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
वात्रटिका संग्रह क्रमांक-८
प्रकाशन दिनांक-१३ मे २०१३
साईझ-५५० के.बी.
पाने-४५
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-२५ सेकंद


शनिवार, ११ मे, २०१३

चिमटा: फेब्रुवारी २०१३(वात्रटिकासंग्रह)

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा सातवा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:फेब्रुवारी २०१३

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा सातवा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा फेब्रुवारी २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-११ मे २०१३
साईझ-५०० के.बी.
पाने-४५
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-२० सेकंद