शुक्रवार, १४ जून, २०१३

फेरफटका:मे २०१३

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा दहावा वात्रटिकासंग्रह... 

फेरफटका:मे २०१३ 

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा दहावा वात्रटिका संग्रह. मीदै.झुंजार नेता मध्ये लिहित असलेल्या "फेरफटका" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन ...

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-फेरफटका मे २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
वात्रटिका संग्रह क्रमांक-१०
प्रकाशन दिनांक-१० जून २०१३
साईझ-६२५ के.बी.
पाने-५०
किंमत-विनामूल्य

डाऊनलोड वेळ-२५ सेकंद

शनिवार, ८ जून, २०१३

चिमटा: मे २०१३(वात्रटिकासंग्रह)

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा नववा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:मे २०१३

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा नववा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा मे २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-१ जून २०१३
साईझ-६७५ के.बी.
पाने-५१
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-२० सेकंद