मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०१३

चिमटा:ऑगस्ट २०१३

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा पंधरावा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:ऑगस्ट २०१३

पुढे दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तो आपल्याला डावूनलोड करता येईल.संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा अकरावा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा:ऑगस्ट २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-१७ सप्टेंबर २०१३
साईझ-९८०के.बी.
पाने-५४
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-25 सेकंद


मंगळवार, ३ सप्टेंबर, २०१३

फॆरफटका:जुलै २०१३

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा चौदावा वात्रटिकासंग्रह...

फॆरफटका:जुलै २०१३

संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा चौदावा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.झुंजार नेता  मध्ये लिहित असलेल्या "फेरफटका" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-फॆरफटका:जुलै २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-१५ ऑगस्ट २०१३
साईझ-९५०के.बी.
पाने-५४
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-३० सेकंद


सोमवार, २ सप्टेंबर, २०१३

चिमटा:जुलै २०१३

माझ्या संकल्पित २५०वात्रटिकासंग्रहांच्या ईबुक्स मालिकेतला् हा तेरावा वात्रटिकासंग्रह...

चिमटा:जुलै २०१३

संकल्पित २५० वात्रटिका संग्रहापैकी हा अकरावा वात्रटिका संग्रह.
मी दै.पुण्यनगरी मध्ये लिहित असलेल्या "चिमटा" या वात्रटिका स्तंभाचे हे मासिक संकलन

वात्रटिका संग्रहाचे नाव-चिमटा:जुलै २०१३
वात्रटिकाकार-सूर्यकांत डोळसे
प्रकाशन-सूर्यकांत-ई-प्रकाशन
प्रकाशन दिनांक-९ ऑगस्ट २०१३
साईझ-९५०के.बी.
पाने-५४
किंमत-विनामूल्य
डाऊनलोड वेळ-३० सेकंद